Hoşgeldiniz  

Aşûre günü ve gecesi

Turkiye Ch | 28 April 2017 | Mübarek gün ve geceler

Sual: Quelle est la signification du jour et de la nuit Achoura,,tr,Muharram, le premier jour de jeûne,,tr,il est vertueux, comme le jeûne toute l'année,,tr,Muharram est tenu au mois de jeûne.,,tr,Ceci est la nuit la plus précieuse du mois de l'Achoura la nuit,,tr,adopté plusieurs jours de prières Ashur,,tr,Hadrat accepter la repentance ADEM Un,,tr,Hadrat se débarrasser du déluge de Noé,,tr,Hadrat sur le ventre du poisson Jonas de,,tr,Hadrat le feu brûlant İbrahim Un,,tr,Hadrat İdris Un ciel lorsque l'on retire,,tr,Hadrat Hadrat Joseph, fils Yakub Un atteindre le,,tr,Un Hadrat Yusuf quitter les puits,,tr?
CEVAP
Muharrem ayının onuncu günü Aşûre günüdür. Muharrem ayı, Kur’an-ı kerimde, kıymet verilen dört aydan biridir. Muharremin birinci günü oruç tutmak, o senenin tamamını oruç tutmak gibi faziletlidir. Bir hadis-i şerif meali şöyledir:
(Ramazandan sonra en faziletli oruç, Muharrem ayında tutulan oruçtur.) [Müslim]

Bu ayın en kıymetli gecesi de Aşûre gecesidir. Allahü teâlâ, birçok duaları Aşûre günü kabul etmiştir. Hazret-i Âdem’in tevbesinin kabul olması, Hazret-i Nuh’un tufandan kurtulması, Hazret-i Yunus’un balığın karnından çıkması, Hazret-i İbrahim’in ateşte yanmaması, Hazret-i İdris’in canlı olarak göğe çıkarılması, Hazret-i Yakub’un oğlu Hazret-i Yusuf’a kavuşması, Hazret-i Yusuf’un kuyudan çıkması, Hadrat Ayyoub se débarrasser de la maladie,,tr,Hadrat Musa Un passage de la mer Rouge,,tr,la naissance et libéré de la mort de Jésus Hadrat,,tr,Retrait du ciel était vivant comme le jour de l'Achoura,,tr,Ashura jour de compétition,,tr,Encore une fois, le jour du prophète de l'Achoura Allahu ta'ala Adam et Prophète Yunus a accepté le repentir de mon peuple,,tr,Tout le long de la Quraysh,,tr,Le Messager d'Allah le jeûne le jour de l'Achoura quantité,,tr,Comme Medina était encore rapide ce jour-là et a ordonné à conserver,,tr,le jeûne le jour de l'Achoura Notre Prophète à Médine,,tr,Juifs ont également vu jeûné,,tr,Pourquoi tenez-vous rapide,,tr,ils ont aussi,,tr, Hazret-i Musa’nın Kızıldeniz’i geçmesi, Hazret-i İsa’nın doğumu ve ölümden kurtulup, diri olarak göğe çıkarılması Aşûre günü oldu.

Hadis-i şerifte buyuruldu ki:
(Aşûre günü Nuh aleyhisselamın gemisi, Cudi dağına indirildi. O gün Nuh ve yanındakiler, Allahü teâlâya şükür için oruçlu idiler. Hayvanlar da hiç bir şey yememişti. Allahü teâlâ denizi, beni İsrail için, aşûre günü yardı. Yine Aşûre günü Allahü teâlâ Adem aleyhisselamın ve Yunus aleyhisselamın kavminin tevbesini kabul etti. İbrahim aleyhisselam da o gün doğdu.) [Taberani]

Öteden beri Kureyş de, Resulullah da Aşûre günü oruç tutardı. Medine’ye gelince de yine o gün oruç tuttu ve tutulmasını emretti. (Buhari, Müslim, Tirmizi, Ebu Davud)

Medine’de aşûre günü oruç tutan Peygamber efendimiz, Yahudilerin de oruç tuttuklarını gördü. (Niye oruç tutuyorsunuz?) diye sordu. Onlar da, (Il est un jour où Allah a sauvé İsrail oğul de leur ennemi,,tr,Parce que Moïse a jeûné ce jour-là,,tr,Musulmans pour expliquer les raisons de jeûne aujourd'hui,,tr,Moïse que vous aleyhissel mais je suis sincère conviction,,tr,Faire le jour de l'Achoura, qui fonctionne bien,,tr,Sunna jeûne le jour de l'Achoura,,tr,garder le jeûne le jour de l'Achoura seul serait makrûh,,tr,Benzène est parce que les Juifs,,tr,Si le jour n'est pas tenue Makrouh,,tr,Un jour avant le jour de l'Achoura,,tr,Après la tenue d'une journée,,tr,Apprendre l'opposition aux Juifs,,tr,Un seul Ashura garder le jeûne est réprouvé,,tr,Après une journée avant ou un jour devrait garder la,,tr, Musa bu günde oruç tuttuğu için) dediler. Resulullah efendimiz de, Müslümanların bugün oruç tutmalarının sebebini anlatmak için, (Ben Musa aleyhisselama sizden daha layıkım) buyurdu. (Buhari, Müslim, Ebu Davud)

Aşûre günü yapılması iyi olan işler:
1- Aşûre günü oruç tutmak sünnettir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Aşûre günü oruç tutanın, bir yıllık günahları affolur.) [Müslim, Tirmizî, İ. Ahmed, Taberanî]
Tek başına Aşûre günü oruç tutmak mekruh olur. Çünkü Yahudilere benzenmiş olur. 9. ile 10. veya 10. ile 11. günü tutulursa mekruh olmaz.

(Aşûrenin faziletinden faydalanın! Bu mübarek günde oruç tutan, melekler, peygamberler, şehitler ve salihlerin ibadetleri kadar sevaba kavuşur.) [Şir’a]

(Aşûre günü bir gün önce, bir gün sonra da tutarak, Yahudilere muhalefet edin!) [İ. Ahmed] [Yalnız Aşûre günü oruç tutmak mekruhtur. Bir gün öncesi veya bir gün sonrası ile tutmalı!]

Peygamber efendimiz bir gün öğleye doğru buyurdu ki:
(Herkese duyurun! Bugün bir şey yiyen, akşama kadar yemesin, oruçlu gibi dursun! Bir şey yemeyen de oruç tutsun! Çünkü bugün Aşûre günüdür.) [Buhari, Müslim, Ebu Davud]

Le jeûne est très précieux aujourd'hui,,tr,Il donnerait la paume de sa bouche les enfants d'aujourd'hui faire tremper dans la bouche bénie,,tr,enfants,,tr,quelque chose que le Messager d'Allah jusqu'à ce qu'ils mangent et ne boivent pas le soir comme un miracle,,tr,Aujourd'hui encore, certains des animaux ont été signalés à manger quoi que ce soit,,tr,un chasseur,,tr,un cerf pris,,tr,cerf,,tr,Après le dîner, les oursons de soins infirmiers pour revenir,,tr,pour permettre aux chasseurs,,tr,Notre Resulullah Efendi,,tr,Il voulait intercéder,,tr,chasseur,,tr,je voulais juste venir par le soir sans avoir à cerf,,tr,cerf,,tr,Aujourd'hui est le jour de l'Achoura,,tr,Nous faisons de notre progéniture à téter respect aujourd'hui,,tr,Je voulais le laisser venir après le dîner,,tr,En entendant cela, le chasseur,,tr,le cerf était un cadeau au Prophète,,tr. Peygamber efendimiz, bugün bir hurmayı mübarek ağzında ıslatıp çocukların ağzına verirdi. Çocuklar, Resulullah’ın mucizesi olarak akşama kadar bir şey yiyip içmezlerdi. Bugün bazı hayvanların bile bir şey yemediği bildirilmiştir. Bir avcı, Aşûre günü, bir geyik yakaladı. Geyik, yavrularını emzirip akşamdan sonra dönmek üzere, avcının izin vermesi için, Resulullah efendimizden, şefaat istedi. Avcı, geyiğin akşama kalmadan hemen gelmesini isteyince, geyik, (Bugün Aşûre günüdür. Bugünün hürmetine yavrularımızı emzirmeyiz. Onun için akşamdan sonra gelmek için izin istedim) dedi. Bunu duyan avcı, geyiği Resulullah’a hediye etti. O da, cerfs libérés,,tr,Sila-i doit faire l'utérus,,tr,Ainsi, les justes parents en visite,,tr,devraient prendre leurs coeurs avec des cadeaux ou avec différentes aides,,tr,Sila-i sortir de l'utérus,,tr,Si vous visitez les parents le jour de l'Achoura,,tr,Jean et Jésus a gagné une récompense de jusqu'à récompenser,,tr,Donner la circoncision Alms,,tr,culte,,tr,granulés ainsi de bienfaisance,,tr,Mont Uhud a gagné beaucoup de récompense,,tr,Ashur la circoncision pour cuire la pensée de cuisson douce,,tr,bid'at olur,,en,Mais la circoncision dit Ashur ou tout autre cuisine douce est pas d'objection,,tr,Il faut bien comprendre la finesse,,tr,Le traitement peut prendre l'intention d'attirer sürmelen aujourd'hui,,tr,Ismidl le jour de l'Achoura sürmelen,,tr,ne voit pas la douleur oculaire,,tr.

2- Sıla-i rahim yapmalı. Yani salih akrabayı ziyaret edip, hediye ile veya çeşitli yardım ile gönüllerini almalı. Hadis-i şerifte, (Sıla-i rahmi terk eden, Aşûre günü akrabasını ziyaret ederse, Yahya ve İsa’nın sevabı kadar ecre kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

3- Sadaka vermek sünnettir, ibadettir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, zerre kadar sadaka veren, Uhud Dağı kadar sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

Aşûre tatlısı pişirmeyi sünnet sanarak pişirmek, bid’at olur, caiz olmaz. Ama sünnet demeden Aşûre veya başka herhangi bir tatlı pişirmekte mahzur yoktur. Bu inceliği iyi anlamalıdır. Tedavi niyetiyle sürme çeken bugün de sürmelenebilir. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü ismidle sürmelenen, göz ağrısı görmez) buyuruldu. (Hâkim)

4- Beaucoup de salutations devraient donner,,tr,Donner des salutations le jour de l'Achoura musulman,,tr,Regagne récompense comme un salut à tous les musulmans,,tr,Si les délices de la progéniture,,tr,toute l'année sera un large soutien,,tr,devrait Guslet,,tr,croyants du jour de l'Achoura gusle,,tr,Nettoyé des péchés,,tr,La récompense pour,,tr,itikadı être honnête,,az,Interdit de prier et de croire pour fuir,,tr,tous ceux qui doivent les respecter,,tr,pas,,tr,guslets à plusieurs reprises,,tr,péchés ne sont pas pardonnés.,,tr,La science doit apprendre,,tr,teâlâya les connaissances acquises ou Allahu mentionnés lieu,,tr,Entrez au Paradis,,tr,Ce soir, comme la science,,tr,Ahl al-Sunna selon un livre,,tr,telles que la morale islamique ou le catéchisme pleine Seadet-i pour toujours,,tr,devrait lire,,tr,Me Muharram ont été martyrisés,,tr. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü on Müslümana selam veren, bütün Müslümanlara selam vermiş gibi sevaba kavuşur) buyuruldu. (Şir’a)

5- Çoluk çocuğunu sevindirmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, aile efradının nafakasını geniş tutanın, bütün yıl nafakası geniş olur) buyuruldu. (Beyhekî)

6- Gusletmeli. Hadis-i şerifte, (Aşûre günü gusleden mümin, günahlardan temizlenir) buyuruldu. (Şir’a) [Bu sevaplar, itikadı düzgün olan, namaz kılan ve haramlardan kaçan mümin içindir. Bunlara riayet etmeyen kimse, Aşûre günü, bir değil, defalarca gusletse, günahları affolmaz.]

7- İlim öğrenmeli! Hadis-i şerifte, (Aşûre günü, ilim öğrenilen veya Allahü teâlâyı zikredilen bir yerde, biraz oturan, Cennete girer) buyuruldu. Bu gece ilim olarak, ehl-i sünnete uygun bir kitap, [mesela İslam Ahlakı veya Tam İlmihal Seadet-i Ebediyye] okumalıdır. Ayrıca Kur’an-ı kerim okumalı, kazası olan kaza namazı kılmalı. (Şir’a)

Hazret-i Hüseyin, 10 Muharremde şehit edildi. L'un des martyre de l'Imam suprême,,tr,Bien sûr, il est un grand malheur et de tristesse pour tous les musulmans,,tr,Hadrat Ali et Hamza Un martyre Hadrat au,,tr,Est-ce un si grand malheur et la douleur,,tr,Hadrat Hamza Un deuil ont été tués le jour de l'anniversaire,,tr,yas,,en,tutmadı,,tr,Le chagrin a également ordonné de ne pas garder,,tr,Le chagrin n'a pas été interdit,,tr,Avant tout le monde a gardé le deuil de la mort de notre Prophète,,tr,pleureuse,,tr,s'il ne meurt pas sans repentance,,tr,Il voit une punition sévère le jour du jugement.,,tr,Il y a deux choses qui,,tr,Faites glisser les gens à l'incrédulité,,tr,Une tribu chelem,,az,dernier,,tr,Et le deuil pour les morts.,,tr,cette prière à lire hicri Noël,,tr,Ashura lisible,,tr, elbette bütün müslümanlar için büyük musibet ve üzüntüdür. Hazret-i Ömer, Hazret-i Osman, Hazret-i Ali ve Hazret-i Hamza’nın şehit edilmeleri de, böyle büyük musibet ve üzüntüdür. Fakat, Peygamber efendimiz, Hazret-i Hamza’nın şehit edildiği günün yıldönümlerinde matem [yas] tutmadı. Matem tutmayı da emretmedi. Matem yasak olmasaydı, herkesten önce Peygamber efendimizin ölümü için matem tutulurdu. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Matem tutan, ölmeden tevbe etmezse, kıyamette şiddetli azap görür.) [Müslim]

(İki şey vardır ki, insanı küfre sürükler. Birincisi, birinin soyuna sövmek, ikincisi, ölü için matem tutmaktır.) [Müslim]

Hicri yılbaşında okunan bu dua, Aşûre günü de okunabilir:
(Elhamdülillâhi Rabbil-âlemîn. Vessalâtü vesselâmü alâ seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ecmaîn. Allahümme entel-ebediyyü’l-kadîm, el-hayyül-kerîm, el-hannân, el-mennân. Ve hâzihî senetün cedîdetün. Es’elüke fîhe’l-ısmete mineşşeytânirracîm, vel avne alâ hâzihin-nefsil-emmâreti bissûi vel-iştiğâle bimâ yukarribünî ileyke, yâ zel-celâli vel-ikrâm, birahmetike yâ erhamerrâhimîn. Ve sallallâhu ve selleme alâ seyyidinâ ve nebiyyinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve ehl-i beytihî ecmaîn.)

350 Kez Görüntülendi.

Commentaires récents Off,tr.

© 2013 Turkiye Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.