Welcome,,tr, ,,en,Home page,,tr,Make Home Page,,tr,LArA Ekle Favorites,,tr,About us,,tr,Our services,,tr,Add to Your Site,,tr,Register,,tr,Login,,tr,Contact,,tr,Turkey,,tr,Start,,tr,News,,tr,photo Gallery,,id,Video Gallery,,id,Islam,,tr,Contact,,tr,Last minute,,tr,What Sukur,,tr,Associated with News,,tr,Categories,,en,Select Category,,en,photo Gallery,,id,News,,tr,Swiss,,tr,Turkey,,tr,Our services,,tr,My Wedding Car Rental,,tr,Airport Transfers,,tr,CORPORATE TRANSPORTATION,,tr,INTERCITY,,tr,Chauffeured Hire,,tr,Design,,tr,Islam,,tr,Ethics information,,tr,Esmaü'l Husna,,tr  

Kusurları gizlemek

Turkiye Ch | 28 April 2017 | Ahlak bilgileri

Sual: People like you need to hide flaws,,tr,Yes should hide,,tr,If a Muslim goes one of the world's troubles,,tr,Allahu ta'ala protect him doomsday woes,,tr,If Muslims cover the EIB,,tr,Allahu ta'ala will cover his world and the hereafter EIB,,tr,As long as the help of friends,,tr,Allahu ta'ala will be his deputy.,,tr,Muslim is a Muslim's brother,,tr,It would also help persecuted,,tr,Whoever removes the need of friends,,tr,Allahu ta'ala also eliminates the need for its,,tr,If you remove the distress of Muslims,,tr?
CEVAP
Evet gizlemelidir. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kim, bir müslümanın dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allahü teâlâ da onu kıyamet günü sıkıntılardan korur. Kim, müslümanın aybını örterse, Allahü teâlâ da onun dünya ve ahirette aybını örter. Kişi, arkadaşına yardımcı olduğu müddetçe, Allahü teâlâ da onun yardımcısı olur.) [Müslim]

(Müslüman müslümanın kardeşidir, ona zulmetmez, zulmedilmesine de yardımcı olmaz. Kim arkadaşının ihtiyacını giderirse, Allahü teâlâ da onun ihtiyacını giderir. Kim, müslümanın sıkıntısını kaldırırsa, The Day of Judgment Allah will remove his distress,,tr,Allahu ta'ala his apocalyptic cover the EIB.,,tr,EIB does not see his friend,,tr,If it Hide,,tr,Certainly Allahu ta'ala because this movement puts him in heaven.,,tr,Whoever covers a shame,,tr,As has saved the innocent girl who would reward sand buried alive.,,tr,Do not be evil,,tr,Shame research,,tr,If a Muslim who investigated the EIB,,tr,Allahu ta'ala reveals its EIB and such a person,,tr,Even if at a secret location in common,,tr,He would disgrace.,,tr,Muslims are investigating the EIB,,tr. Kim, müslümanın aybını örterse, Allahü teâlâ da kıyamette onun aybını örter.) [Tirmizi]

(Bir mümin, arkadaşının aybını görmez, onu gizlerse, şüphesiz Allahü teâlâ bu hareketi sebebiyle onu Cennete koyar.) [Taberani]

(Kim bir ayıp örterse, diri diri kuma gömen suçsuz kız çocuğunu kurtarmış gibi sevap olur.) [Ebu Davud, Nesai, Hakim]

(Kötülük etmeyin, ayıp araştırmayın! Kim bir müslümanın aybını araştırırsa, Allahü teâlâ da onun aybını ortaya çıkarır ve böyle bir kimse, en gizli bir yerde sığınsa bile, onu rezil eder.) [Tirmizi]

(Müslümanların aybını araştıran, It has them would have pushed them evil and wickedness.,,tr,Kim friend,,tr,If defects due to a sin he repented,,tr,die without adding the same temptation.,,tr,There is a sincere friend that unpleasant business,,tr,Is it appropriate to get away from him,,tr,May be committing a sin or a defect,,tr,It must be found in the beautiful sermons to correct the case if you insist,,tr,Hadrat Ömer Un had a friend in Damascus,,tr,See asked him,,tr,Satan became friends,,tr,Sin ticking,,tr,Thereupon Hazrat-i Omar said it is one of silence,,tr,Way to stop me,,tr,In return he gave a letter to anyone,,tr,The first three verses of surah believers in write-I write keri mAsInI,,tr) [Ebu Davud]

(Kim arkadaşını, tevbe ettiği bir günahtan dolayı ayıplarsa, o kimse, aynı günaha müptela olmadan ölmez.) [Tirmizi]

Sual: Nahoş iş yapan samimi bir arkadaşım var. Ondan uzaklaşmam uygun mu?
CEVAP
Arkadaş, bir günah veya bir kusur işleyebilir. Bunlarda ısrar ediyorsa hâlini düzeltecek şekilde güzel nasihatlerde bulunmalıdır.

Hazret-i Ömer’in Şam’da bir arkadaşı vardı. Gelenlerden onu sordu. (Şeytana arkadaş oldu. Günah işliyor) dediler. Bunun üzerine Hazret-i Ömer öyle diyen kimseyi susturup (Giderken bana uğra!) dedi. Dönüşte o kimseye bir mektup verdi. Mektubunda Mümin suresinin ilk üç âyet-i kerimesini yazıp, Sermons were found in the needful,,tr,verse-i Kerime,,tr,Allahu ta'ala knows everything that,,tr,Will accept the repentance of sins and punishment of the perpetrators was reported to be severe,,tr,She cried reading the letter to a friend in Damascus,,tr,Of course it is true that Allahu ta'ala said,,,tr,Omar also advised me,,tr,he gave up repents from sin,,tr,Saleh had fallen to one's mate sin,,tr,Now quit her friendship,,tr,Because he did not go haywire,,tr,O ise,,ja,My friend is now in need me original,,tr,leave it in such a moment worthy of friendship,,tr. 3. âyet-i kerimede, Allahü teâlânın her şeyi bildiği, günah işleyenlerin tevbesini kabul edeceği ve azabının şiddetli olduğu bildiriliyordu. Şam’daki arkadaşı mektubu okuyunca ağladı. (Elbette Allahü teâlânın söylediği doğrudur. Ömer de bana nasihat etti) diyerek tevbe edip günahlarından vazgeçti.

Salih bir kimsenin arkadaşı günahlara dalmıştı. (Artık onunla arkadaşlığı bırak! Çünkü o sapıttı) dediler. O ise (Arkadaşım asıl şimdi bana muhtaçtır. Böyle bir anda onu bırakmak arkadaşlığa yakışmaz. I will try to correct my friend and I will pray for breeding,,tr,our friend,,tr,We should not leave because we do not like the move,,tr,We must work with our warnings are in place to reinstatement is tevbekâ,,tr,If we cut off our relationship turned her face away,,tr,We have left him alone with the disaster with sin,,tr,must be loyal against friend,,tr,Loyalty means,,tr,It is to help him in case of need,,tr,In need of a friend's religion,,tr,It is greater than the needs of the producer,,tr,Were together with him,,tr,be ashamed to commit a sin,,tr,Friendship,,tr,It is as close family,,tr,our child,,tr,our brother,,tr,Committing a sin if we do not abandon it now,,tr) dedi.

Arkadaşımızı, hoşlanmadığımız hareketlerinden dolayı terk etmemeliyiz. Yerinde ikazlarımızla tevbekâr olup eski haline dönmesine çalışmalıyız. Eğer ondan yüz çevirip münasebetlerimizi kesersek, günah ile felaket ile onu baş başa bırakmış oluruz. Arkadaşa karşı vefalı olmalıdır. Vefa demek, ihtiyaç halinde ona yardım etmektir. Arkadaşın dindeki ihtiyacı, maldaki ihtiyacından daha çoktur. Onunla beraberken, günah işlemeye utanabilir. Arkadaşlık, yakın akrabalık gibidir. Çocuğumuz, kardeşimiz, bir günah işlerse onu hemen terk etmeyiz. His friend would not be appropriate to completely abandon due to an error,,tr,Unable to correct the defect must leave friends,,tr,because he does dörtbaş flourishing friend,,tr,of course, it would not be appropriate to meet with one of the worst,,tr,But some flaws hoped that our friend,,tr,It is not right to leave him completely,,tr,Because there is no perfect friends,,tr,hit the face of the failure of our friend,,tr,causes the opening of our Search,,tr,This is Satan also wants,,tr,It should not be the devil,,tr,The friend should hide flaws,,tr,As for the mistakes committed against us,,tr,that we must forgive,,tr,Even to our interpretation of the error,,tr. Kusurunu düzeltemeyen arkadaşı bırakmamalı, çünkü dörtbaşı mamur arkadaş bulunmaz.

Kötü biri ile arkadaşlık etmek elbette uygun olmaz. Fakat arkadaşımızın bazı kusurları görülünce, onu tamamen terk etmek de doğru değildir. Çünkü kusursuz dost olmaz.

Arkadaşımızın kusurlarını yüzüne vurmak, aramızın açılmasına sebep olur. Şeytanın da istediği budur. Onun için, şeytanın dediğini yapmamalı, arkadaşın kusurlarını gizlemeli. Bize karşı işlediği hatalarına gelince, bunu affetmemiz gerekir. Hatta hatasını tevil etmemiz, Our work is obligatory excuse to see,,tr,Our colleague for a defect against us,,tr,a lot of excuses should call,,tr,If our heart is not yet possible satisfeid,,tr,We must find in ourselves to blame,,tr,ourselves,,tr,You get what hardhearted,,tr,Friend found you seventy excuses,,tr,You're still looking for flaws,,tr,If your friends,,tr,If apologized, realizing the error,,tr,now must forgive,,tr,Because Hadrat Imam Shafi'i,,tr,hearts consent, although it tried to be that nobody is reporting that one liked,,tr,It is a sin not to accept the excuses of friends.,,tr,Does not accept the apology,,tr,apology would have loaded the sin of the language.,,tr.
Arkadaşımızın bize karşı olan bir kusuru için, bir çok mazeret aramalıdır. Şayet kalbimiz yine mutmain olamazsa, kabahati kendimizde bulmalıyız. Kendi kendimize (Sen ne katı yüreklisin! Arkadaşın sana yetmiş mazeret buldu. Sen hâlâ kusur arıyorsun) demelidir. Eğer arkadaş, hatasını anlayarak özür dilemişse, hemen affetmeli! Çünkü İmam-ı Şafii hazretleri, gönlü alınmaya çalışıldığı halde rıza göstermeyen kimsenin makbul biri olmadığını bildiriyor. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Arkadaşının mazeretini kabul etmemek günahtır.) [İbni Mace]

(Özrü kabul etmeyen, özür dileyenin günahını yüklenmiş olur.) [İbni Mace]

(Rough anyone kind acts,,tr,bestowing on which deprives,,tr,away until it gets to the upcoming high degree.,,tr,Allahu ta'ala fury,,tr,Airports overcome the anger praises,,tr,Some of the tricks people,,tr,a sin to tell others flaws,,tr,Is it gossip,,tr,People of innovations and innovations of those who deceived people in the shop must say that this trick,,tr,But the loss of only one sin, and that sin itself is hidden,,tr,it would be a sin to reveal,,tr,If wrapping hide the shame of a Muslim,,tr,world and the hereafter covers his shame and defects,,tr,As long as religious brothers helped,,tr, zulmedeni affeden, mahrum edene ihsan eden, uzaklaşana yaklaşan yüksek derecelere kavuşur.) [Bezzar]

Allahü teâlâ da hiddetini, öfkesini yenenleri övüyor. (Al-i İmran 134)

Sual: Bazı kişilerin hilelerini, kusurlarını başkalarına anlatmak günah mıdır, gıybet olur mu?
CEVAP
Bid’at ehlinin bid’atini ve alışverişte insanları kandıranların bu hilelerini söylemek gerekir, gıybet olmaz. Ama bir kimsenin günahının zararı yalnız kendine ise ve bu günahı gizli ise, bunu açığa çıkarmak günah olur. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:

(Kim, bir müslümanın ayıplarını örtüp gizlerse, Hak teâlâ da, dünya ve ahirette onun ayıp ve kusurlarını örter. Kul, din kardeşine yardım ettiği müddetçe, Allahu ta'ala that helps ear.,,tr,If you denigrate your shame by saying,,tr,You also work to discredit him by saying EIB,,tr,This is your reward,,tr,Download the blame for the bad word said.,,tr,Do not call to prayer Muslims suffering,,tr,Do not blame tugged them and their desire to make mistakes,,tr,Hadith in which backbiting is worse than adultery-i sheriff in some cases, have been reported,,tr,leave your own shame and defects,,tr,others are trying to shame and defects research,,tr,There is nothing worse, and it is as harmful for a Muslim,,tr) [Müslim]

(Bir kimse, senin ayıplarını söyleyerek seni kötülerse, sen de onun aybını söyleyerek kötülemeye çalışma! Bunun sevabı senin, vebali de kötü söz söyleyenindir.) [Nesai]

(Müslümanlara eza cefa yapmayın, onları çekiştirip ayıplamayın ve onların hata yapmalarını arzulamayın!) [İbni Hibban]

Gıybet, Kur’an-ı kerimde, ölü kardeşinin etini yemeye benzetilmiştir. Gıybetin bazı durumlarda zinadan da kötü olduğu hadis-i şerifle bildirilmiştir.

Gıybet, kendi ayıp ve kusurlarını bırakıp, başkalarının ayıp ve kusurlarını araştırmaya çalışmaktır ki, bir müslüman için bundan daha kötü ve zararlı bir şey yok gibidir.

Biz, Spilling out of our own shame,,tr,As we did not want us to be a disgrace,,tr,others do not want the disclosure of shame,,tr,If you cover the EIB friend,,tr,Allah will cover your EIB,,tr,If you open someone else EIB,,tr,Open your shame interests in the,,tr,Elaleme disgrace olursun,,az,This matter has been reported hadith-i sheriff,,tr,investigating their own flaws and defects can not see anyone else thinking that their resort is very good Muslim man,,tr,seeing his aybar,,tr,Allahu ta'ala is whom he will no,,tr,People would like to know for his own omissions lore,,tr, rüsvay olmamızı istemediğimiz gibi, başkaları da ayıplarının açıklanmasını istemez. Sen arkadaşının aybını örtersen, Allah da senin aybını örter. Sen başkasının aybını açarsan, senin ayıplarını da açan çıkar. Elâleme rüsvay olursun. Bu husus hadis-i şerifle bildirilmiştir.

Kendi kusurlarını araştıran ve bunların çaresini düşünerek başkasının kusurlarını göremeyen müslüman çok iyi insandır. Hadis-i şerifte de, (Kendi aybını gören, Allahü teâlânın hayır dilediği kimsedir) buyuruluyor. Kişi için kendi noksanını bilmek gibi irfan olmaz. (Imad-ul Islam,,ms,Avoid the temptation to move to other words and was reported as jihad-i akbar,,tr,Blessed are those who can see their flaws,,tr,How should treat Saleh friend,,tr,Saleh found by a friend,,tr,They should show the necessary respect,,tr,His life and property should keep before their life and property,,tr,should research their shame,,tr,Even though the EIB must not and should not tell anyone,,tr,should not think even the self EIB,,tr,should never enter into debate,,tr,If they speak against,,tr,appropriate way should be silenced,,tr,Or how to say a word should be sorry,,tr,There should Suiza career,,tr)

Gıybet, söz taşımak ve diğer günahlardan kaçınmak cihad-ı ekber olarak bildirilmiştir. Ne mutlu kendi kusurunu görebilenlere…

Sual: Salih arkadaşa nasıl muamele etmelidir?
CEVAP
Salih bir arkadaş bulunca, ona lüzumlu hürmeti göstermelidir! Onun can ve malını kendi can ve malından önce tutmalıdır! Ayıplarını araştırmamalı, aybı olsa bile görmemeli ve kimseye söylememeli, hatta kendi kendine aybını düşünmemeli, asla münakaşaya girmemelidir! Aleyhinde konuşan olursa, münasip şekilde susturmalıdır! Alınacağı veya üzüleceği bir söz söylememelidir! Suizanda bulunmamalı, thoughtfulness and forgetfulness must be tired inappropriate gestures,,tr,That call should accept an excuse of not guilty,,tr,Because morality owner,,tr,people excused sees,,tr,Their flaws can not be unveiled,,tr,Virtuous brave one,,tr,it is merciful,,tr,So he moves to Insaflı,,tr,but do not expect it from someone else mercy,,tr,Such a friend should love their loved ones,,tr,and they do not like to be away from their enemies,,tr,Against him and should have the humility to everyone,,tr,Such a person should know his friend and brother,,tr,You can not benefit from her knowledge unless they showed respect,,tr,We try to conceal their flaws would be very good friends,,tr! Yani bir mazeret arayıp suçsuz olduğunu kabul etmelidir! Çünkü güzel ahlak sahibi, insanları mazur görür. Onların kusurlarını meydana çıkarmaz.

Güzel ahlaklı mert kimse, insaflıdır. Yani kendisi insafla hareket eder; fakat başkasından bu insafı beklemez. Böyle bir arkadaşın sevdiklerini sevmeli, sevmediklerinden ve düşmanlarından uzak olmalıdır! Ona karşı ve herkese karşı tevazu sahibi olmalıdır! Böyle bir kimseyi kendisine dost ve kardeş bilmelidir. Ona hürmet göstermedikçe ilminden istifade edemez.

Arkadaşın kusurlarını gizlemeye çalışmamız çok iyi olur. Müslüman, kusurları gizleyici olmalıdır. Hadis-i şeriflerde buyuruldu ki:
(Kim arkadaşının aybını örterse, Allahü teâlâ da kıyamet günü onun aybını örter. Kim de müslüman arkadaşının aybını açığa vurursa, Allahü teâlâ da onun aybını açığa vurur. Hatta evinde bile onu rezil eder.) [İbni Mace]

(Kendine reva gördüğünü, sana reva görmeyenin arkadaşlığında hayır yoktur.) [İ. Adiy]

462 Kez Görüntülendi.
Etiketler:

Recent Comments Off,tr.

© 2013 Turkiye Tüm Hakları Saklıdır ~ İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.